عملکرد سيستم کلاچ و راهنمای عيب يابی

نوشته شده توسط spota motor 2020/04/15 10:05:46 0 نظرات

 

آموزش عملکرد سیستم کلاچ و راهنمای عيب يابی

کلاچ وسيله اي است كه با محكم در برگرفتن قطعه اى ديگر، انتقال دهنده مكانيزم حركت می باشد.بوده و برحسب نوع عمليات (Transmission) وظيفه اصلي كلاچ، انتقال قدرت به 2 گروه اصلي اتصال دائم و اتصال موقت تقسيم ميشود :
کلاچ های دائم تنها وظيفه انتقال گشتاور را بعهده دارند حال آنکه كلاچهاي اتصالموقت علاوه بر انتقال گشتاور، قابليت قطع ووصل كردن انتقال گشتاور موتور را داشته و در مكانيزم حركت خودرو، ازاين نوع كلاچ استفاده مي گردد.كلاچ خودرو در سال 1863 ميلادي با يك طرح اوليه و كاملا" ساده پايه گذاريگرديد و در حال حاضر به يكي از پيچيده ترين قطعات خودرو در انتقال حركتتبديل  شده استدر حال حاضر علاوه بر خودرو در ماشين سازي (دستگاههاي تراش، دريل هاي چندمحوره)، موتورهاي آب و صنايع ديگر، كلاچ مورد استفاده قرار ميگيرد

 الف) اتصال (Coupling)  : 

انتقال گشتاور موتور به گيربکس از وظايف كلاچ می باشد.بطوريكه نيروي حاصلاز احتراق در سيلندر موتور كه موجب دوران ميل لنگ و فلايويل مي گرددتوسط اين قطعه به گيربكس و سپس به چرخها انتقال مي يابد و علاوه برآن بهسرنشين (راننده) اين اجازه را مي دهد تا در زمان هاي دلخواه گشتاور انتقالي  از موتور به گيربكس را قطع كرده تا شرايط مناسب براي تعويض دنده فراهم گردد.

 ب) خنثي سازي ضربه ها (Damper):

تغييرات سرعت در خودرو يك امر اجتناب ناپذير و كاملا" طبيعي است. نوسان پدالگاز در تغيير سرعت ، موجب بوجود آمدناختلاف دور و گشتاور بين موتور وگيربكس گرديده و باعث بروز شوك و ضربه ناگهانی خواهد شد . سيستم کلاچجهت دمپ نمودن شوک های حاصله مابين موتور و گيربکس قرار گرفته و وظيفه خنثي سازي اين ضربات برعهده سيستم کلاچ خودرو می باشد.درصورت انتقال ضربه ، قطعات درگير شونده در گيربكس،گاردان، ديفرانسيل وچرخ ها به تدريج دچار خوردگي و لقي شده و علاوه بر افت گشتاور انتقالي، موجب وآسيب ديدگی و حتي شكستگي قطعات مي گردد. اين عمل باعث ايجاد Noise ولرزش در خودرو می شود.جهت بهبود عملکرد سيستم کلاچ در دمپ نمودن  Noise ناشی از کارکرد موتور درحالت  Idling شرکت پايا کلاچ اقدام به بررسی توليد ديسک و صفحه مجهز به ،Pre-Damper سيستم نمود . در سيستم مورد نظر نوسانات موتور توسط فنرهای ريز طراحی شده در صفحه کلاچ ، دمپ شده و صفحه کلاچ به عنوان  يک فيلتر عمل کرده وبخش عمده ای ازNoise بوجود آمده را از بين می برد؛  که در نمودار ذيل اين مهم بطور واضح مشخص شده است.

 

 

 

اساس کار کلاچ:

اصولا اساس عملکرد کلاچ همان طوريکه در مفاهيم اوليه اشاره شد بر اثر اعمال نيروی گيرش Clamp load و اصطکاک می باشد.نيروی Clamp load در مجموعه  کلاچ در بيشتر موارد بوسيله فنرخورشيدی تامين شده و در بعضی ازسيستم های کلاچ مانند بنز 10 تن نيروی مذکور توسط فنرهای پيچی تامين می گردد.

 

 

تأثير انتقال نيروي پاي راننده بر روي پدال كلاچ از طريق سيستم هيدروليكي(پمپي)و يا مكانيكي (سيمي) به شكل جابه جائي در دو شاخه كلاچ و حركت محوري دربلبرينگ كلاچ صورت مي پذيرد .

 

 


 

 

 

 با جابجائي فنر خورشيدي نیروی Clamp اعمال شده برروي صفحه فشاري ،  Pressure  Plateبطور موقت حذف و با برخاستن يكنواخت صفحه فشاري (Lift)، از سطح لنت  به كمك Strap و یا Leaf spring صفحه كلاچ آزاد مي شود. در نتيجه شرايط مناسب جهت يكنواخت كردن دور چرخ دنده ها و درگيري با چرخ دنده هاي روي شافت گيربكس بوسيله دنده برنجي به هنگام تعويضدنده، ايجاد مي گردد. با برداشتن پا از روي پدال، نيروي ذخيره شده در فنرخورشيدي، سيستم را به حالت پايدار (اوليه) باز مي گرداند. دراين وضعيت صفحه كلاچ شوك حاصل از تفاوت سرعت دوران موتور و گيربكسو لرزشهاى بوجود آمده را توسط انعطاف پذيرى پيچشى و خاصيت Cushion deflection دفع ميكند.  

 

 

 


عوامل ايجاد كننده عملكرد نامطلوب كلاچ :

الف) كشش نامطلوب و كاهش قدرت موتور:


 کاهش نيروی Clamp و ضريب اصطکاک لنت موجب سر خوردن صفحه کلاچ بر روی Pressure plateو متعاقب آن خوردگي و سايش لنت می شود که در  اين صورت مجموعه کلاچ قادر به انتقال کامل گشتاور موتور نبوده و موجب بكسواد كردن صفحه كلاچ همچنين كاهش كشش و شتاب خودرو می گردد.چگونكي تشخيص اين عيب بشرح ذيل صورت مي پذيرد :
اتومبيل را روشن نموده، ترمزدستي را تا آخر بالا بكشيد، خودرو را در وضعيت دنده  دو قرارداده، سپس به آرامي همراه با گاز دادن و رها كردن كلاچ وضعيت خودرو را بررسي كنيد. درصورت خاموش شدن خودرو، كلاچ سالم است. خاموش نشدن خودرو، همراه با حركت نكردن آن دليل بر بكسواد كردن صفحه كلاچ و معيوب بودن آن است.

ب) عدم امكان تعويض دنده :

تنظيم بلبرينگ كلاچ و اعمال نيروي اوليه Pre-Load  در ديسكهاي بدون آسيابك از نكات مهم در عملكرد كلاچ و آزادسازي صفحه كلاچ  مي باشد. درصورت وجود فاصله بين بلبرينگ و فنر خورشيدي، مقدار Lift بعد از فشاردادن پدال كلاچ كمتر از حد مجاز بوده و عمل جدايش به صورت كامل انجام نميگيرد. اعمال بيش از اندازه  Pre-Load در زمان مونتاژ بلبرينگ برروي فنر خورشيدي ، موجب كاهش نيروي فنر خورشيدي (ايجاد وضعيت نيم كلاچ)، جابجائي بيش از حد آن و باعث برخورد احتمالی فنر خورشيدی با صفحه كلاچ ميگردد. ضمن اينكه بلبرينگ كلاچ كاملا  تحت بار قرارگرفته و خوردگي شديد انگشتي هاي فنر خورشيدي و كاهش عمر بلبرينگ كلاچ را به همراه خواهد داشت 

نكته 1:

يكى از نكات مهم كه بايد در هنگام نصب رعايت شود ،اطمينان از هم محورى شفت گيربكس با سوراخ ته ميل لنگ مﯨباشد ؛ در صورت وجود هر گونه عدم هم محورى اين عامل باعث دفرمه شدن صفحه كلاچ گرديده و در نهايت موجب بروز مشكل سخت جا رفتن دنده ميگردد.در بعضی موارد نيز اين امر موجب شکستگی Metallic Plate می شود.  از علايم اين مشكل می توان به سوختگي سطح صفحه فشارى اشاره كرد.

 

 

 

 

kit clutching         
 

 

نكته 2 :

لازم به ذكر است كوتاه بودن طول اوليه سيم كلاچ موجب تحت فشار قرار گرفتنبلبرينگ كلاچ گرديده و وضعيت نيم كلاچ را در ديسك ايجاد مي نمايد ودر اين حالت نيروي فنر خورشيدي كاهش يافته و موجب سر خوردن (بكسواد) صفحه كلاچ مى شود ,اين موضوع باعث سوختگي سطح لنت ,سطح چدني و سطح فلايويل و در نهايت متلاشي شدن لنت و عدم تعويض دنده ميگردد.

 

 

 

ج) چرب شدن لنت كلاچ :

درصورت معيوب بودن كاسه نمد جلوي گيربكس و انتهاي ميل لنگ و يا استفاده بيش از اندازه گريس در محل شفت ورود گيربكس،پس از استارت زدن موتور, روغن و يا گريس بر روي سطح لنت پاشيده شده و موجب كاهش اصطكاك و سرخوردن مي گردد.

  

نکته 3 :


نكته 4 :

در هنگام نصب بايد از وارد كردن هرگونه ضربه به ديسك خودداري شود زيرا اينامر باعث دفرمگي سطح و محل نشيم نگاه كاورگشته و به موجب آن در عمل صفحه فشاريLift  خلل وارد ميگردد

 

 

 

دستورالعمل نصب سيستم کلاچ : 

به هنگام نصب ، قسمت برجسته صفحه  کلاچ damper را در سمت صفحه فشاري قرار دهيد.قسمت برجسته صفحه كلاچ damper  را درمركز مجموعه قرار دهيد ؛بدين منظور از ابزاري كه براي اين كار مناسب است استفاده كنيد.
(مانند شافت گيربكس و يا ابزار سنتركننده)

ترتيب بستن پيچها :

  • پيچها را در 2 يا 3 مرحله محكم كنيد؛
  • براي اعمال گشتاورنهايي از ترك متر استفاده شود؛
  •  پيچها را بصورت تدريجي ببنديد ؛  

 

 

ارسال یک نظر